Постанова КМУ від 12 жовтня 1992 р. N 576 Про затвердження Положення про дозвільну систему

   1. Загальні положення 
   1. Дозвільна система - це особливий порядок виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення, обліку  і  використання 
спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також 
відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень і 
лабораторій з метою охорони інтересів держави та безпеки громадян. 
  

 2.  До  предметів,  матеріалів  і речовин, підприємств, 
майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, 
належать: вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків, несучасна 
стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і 
гладкоствольна), бойові припаси до неї, холодна зброя, (арбалети, 
мисливські  ножі тощо), пневматична зброя калібру понад 4,5 
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, 
пристрої  вітчизняного  виробництва  для  відстрілу патронів, 
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 
метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, 
вибухові матеріали і речовини, сильнодіючі отруйні речовини I - II 
класу безпечності, збудники інфекційних захворювань I - II групи 
патогенності  і  токсини,  сховища, склади і бази, де вони 
зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища, мисливсько-спортивні 
стенди, а також підприємства і майстерні по виготовленню і ремонту 
вогнепальної та холодної зброї, піротехнічні майстерні, пункти 
вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил 
поводження  з  ними  та  їх застосування, магазини, в яких 
здійснюється  продаж  зброї  та  бойових  припасів  до неї, 
організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і 
лабораторії, що проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють 
із збудниками інфекційних захворювань I - II групи патогенності і 
токсинами*).

   3. Міністерства та інші центральні  органи  державної 
виконавчої  влади,  підприємства,  установи,  організації, 
господарські об'єднання, а також громадяни  мають  право  у 
встановленому порядку використовувати,  зберігати,  перевозити 
предмети,  матеріали  і  речовини,  відкривати  підприємства, 
майстерні та лабораторії, на які поширюється дозвільна система.

   4. Право на володіння вогнепальною зброєю посадовими особами 
та громадянами і умови її застосування визначаються в порядку, 
встановленому законодавством України. 
   5. Укладання трудового договору на  виконання  робіт, 
пов'язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, 
охороною, перевезенням, використанням предметів, матеріалів і 
речовин, на які поширюється дозвільна система, провадиться за 
погодженням з органами міліції. 

     II. Порядок виготовлення, придбання, зберігання, 
      обліку, охорони, перевезення, використання 
      предметів, матеріалів і речовин, відкриття 
       підприємств, майстерень і лабораторій, на 
         які поширюється дозвільна система 

   6. Міністерства та інші центральні  органи  державної 
виконавчої  влади,  підприємства,  установи,  організації, 
господарські об'єднання, а також громадяни, яким у встановленому 
порядку надано право  виготовляти,  придбавати,  зберігати, 
перевозити і використовувати предмети, матеріали і речовини, 
відкривати підприємства, майстерні та лабораторії,  на  які 
поширюється дозвільна система, повинні забезпечити їх належну 
охорону і правильне використання у господарській діяльності. 
   7. Об'єкти дозвільної системи розміщуються у приміщеннях, які 
забезпечують їх схоронність. Такі приміщення повинні мати належну 
охорону і бути обладнаними сигналізацією, в них установлюється 
пропускний режим. 
   8. Прийняття до експлуатації сховищ, складів, баз і приміщень 
для зберігання і використання предметів, матеріалів і речовин, 
відкриття підприємств, майстерень і  лабораторій,  на  які 
поширюється дозвільна система, здійснюється комісіями, до яких 
входять представники органів міліції, заінтересованих підприємств, 
установ і організацій і, залежно від виду об'єкта, органів 
державного нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці), 
санітарного, пожежного нагляду і нагляду з ядерної та радіаційної 
безпеки. 
   За результатами обстеження складається акт з викладенням 
висновків, які враховуються при вирішенні питання про відкриття 
об'єкта дозвільної системи.


   9. Видача дозволів на виготовлення, придбання, зберігання, 
обліку, охорону, перевезення і використання предметів, матеріалів 
і  речовин,  відкриття підприємств, майстерень і лабораторій 
здійснюється:

   на вогнепальну зброю (нарізну воєнних зразків, несучасну 
стрілецьку, спортивну, навчальну, охолощену, мисливську нарізну і 
гладкоствольну), бойові припаси до неї, холодну зброю, пристрої 
вітчизняного  виробництва для відстрілу патронів, споряджених 
гумовими  чи аналогічними за своїми властивостями метальними 
снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, сховища, склади 
і бази, де вони зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища, 
мисливсько-спортивні стенди, а також підприємства і майстерні по 
виготовленню  і  ремонту  вогнепальної  та  холодної  зброї, 
піротехнічні  майстерні, пункти вивчення матеріальної частини 
зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх 
застосування, магазини, в яких здійснюється продаж зброї та 
бойових припасів до неї - у порядку, визначеному МВС; { Абзац 
другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
N 256 ( 256-99-п ) від 22.02.99, N 1381 ( 1381-2000-п ) від 
01.09.2000, N 1216 ( 1216-2010-п ) від 29.12.2010 } 
   на вибухові матеріали і речовини, їх перевезення, а також 
сховища та склади, де вони зберігаються, у порядку, визначеному 
Держнаглядохоронпраці разом з МВС; ( Абзац третій пункту 9 в 
редакції Постанови КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 ) 
   на сильнодіючі отруйні речовини I, II класу безпечності, 
збудники інфекційних захворювань I - II групи патогенності і 
токсини,  сховища,  склади  і  бази,  де вони зберігаються, 
організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і 
лабораторії, які проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють 
із збудниками інфекційних захворювань I - II групи патогенності і 
токсинами, - у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 червня 1995 р. N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження 
Порядку  одержання  дозволу  на  виробництво,  зберігання, 
транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію 
отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, 
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів";
 

   10. Дозволи на виготовлення, зберігання та використання 
предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування 
підприємств,  майстерень  і  лабораторій, на які поширюється 
дозвільна система, видаються на ім'я керівників підприємств, 
установ і організацій, а також громадянам строком на 3 роки. 
Дозволи на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і 
речовин видаються на строк до 3 місяців. ( Пункт 10 із змінами, 
внесеними згідно з Постановами КМ N 373 ( 373-95-п ) від 31.05.95, 
N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 ) 
   11. Порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення та 
використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, інших 
предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, у 
Збройних Силах, інших утворених відповідно до законів України 
військових  формуваннях,  Національній  поліції, Національному 
антикорупційному бюро, Держспецзв'язку, а також у митній службі 
визначається законами, актами Кабінету Міністрів України та іншими 
нормативно-правовими актами, у тому числі Міноборони, МВС, інших 
центральних  органів  виконавчої  влади, які мають у своєму 
підпорядкуванні    військові   формування   Адміністрації 
Держспецзв'язку,  Національного  антикорупційного  бюро  і 
Держмитслужби.
 

    III. Контроль за дотриманням порядку виготовлення, 
      придбання, зберігання, обліку, перевезення і 
      відкриття та  функціонування  підприємств, 
      майстерень і лабораторій, на які поширюється 
            дозвільна система 
   12. Контроль за дотриманням посадовими особами міністерств, 
інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, 
установ, організацій, господарських об'єднань і  громадянами 
встановленого порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, 
перевезення і використання предметів, матеріалів і  речовин, 
відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, 
на які поширюється дозвільна система, здійснюється безпосередньо 
МВС, а також МОЗ, Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці.
 

   13. Об'єкти, де зберігається 20 чи більше одиниць бойової, 
спортивної (навчальної) вогнепальної зброї, а також базові склади 
вибухових матеріалів обстежуються щомісячно.  Інші  об'єкти 
дозвільної системи - щоквартально. 
   Незалежно від строку раніше проведених перевірок об'єкт 
дозвільної системи у кожному випадку обстежується: 
   при  оформленні  на новий строк дозволу на зберігання, 
використання  предметів, матеріалів і речовин, функціонування 
підприємств,  майстерень  і  лабораторій, на які поширюється 
дозвільна система; ( Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 ) 
   при  переоформленні  дозволу у зв'язку із зміною місця 
зберігання чи використання зазначених предметів, матеріалів і 
речовин, одиниць зберігання, місткості сховищ, баз, складів тощо, 
а також керівника, на ім'я якого видано дозвіл. ( Абзац четвертий 
пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575 
( 575-2001-п ) від 28.05.2001 ) 
   14. Дії та рішення посадових осіб органів МВС,  МОЗ, 
Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці, пов'язані з відмовою у 
видачі дозволу, його анулюванням і вилученням підконтрольних 
предметів, матеріалів і речовин, закриттям підприємств, майстерень 
і лабораторій, виконанням інших функцій щодо здійснення дозвільної 
системи,  може  бути  оскаржено у порядку встановленому для 
оскарження неправомірних дій органів державного управління і 
посадових осіб, які ущемляють права громадян.


   IV. Відповідальність за порушення порядку виготовлення, 
     придбання,  зберігання,  обліку,  перевезення і 
     використання  предметів,  матеріалів і речовин, 
     відкриття і функціонування підприємств, майстерень 
     і лабораторій, на які поширюється дозвільна система 
   15. Посадові особи та громадяни, які порушили  порядок 
виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення 
і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття і 
функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які 
поширюється дозвільна система, несуть відповідальність згідно з 
чинним законодавством України.